A Magyar Tudományos Akadémia és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem ‘Lendület’ Egyháztörténeti Kutatócsoportja 2012 júniusában alakult meg az Egyetem 1999-ben Erdő Péter rektor által alapított Egyháztörténeti Kutatócsoportján belül. Annak római és bécsi irányú kutatásait, publikációit (Bibliotheca Historiae Ecclesiasticae Universitatis Catholicae de Petro Pázmány Nuncupatae) viszi tovább önállóan, akadémiai és egyéb pályázati források bevonásával.

A VIII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus első munkanapján, 2016. augusztus 23-án a Pécsi Tudományegyetem patinás Vargha Demján Konferenciaterme adott helyt a 21. századi vatikáni magyar történeti kutatások nagyszabású seregszemléjének. A Kongresszus egyik legtöbb előadást felvonultató szimpóziuma a középkortól a 20. századig tárgyalt magyar szempontból meghatározó római fondokra alapozott kutatási eredményeket. Szervezői Fedeles Tamás és Tusor Péter voltak. Az üléselnöki teendőket Msgr. Török József, a PPKE HTK egyháztörténész professszora, a Kutatócsoport szenior kutatója és tanácsadója látta el.

Az MTA Lendület-program támogatásával a katolikus egyetemen működő Kutatócsoport kiemelt feladata és célja a hallgatók speciális képzése, tudományos motivációja és orientációja. Ennek a megnyitóban is kifejtett gondolatnak a jegyében rendeztük meg Kanász Viktor igazgatásával augusztus 1-4 között Balatonkilitin a II. Fraknói Nyári Akadémiát. A Rómából, Brüsszelből, Pécsről, Nyíregyházáról és Budapestről érkező előadók a középkortól a 20. századig tárgyaltak történeti problémákat.

Jávor Miklós, a Kutatócsoport doktorandusza a 'Ma Este' hírműsorban a pápa krakkói útjáról