A Magyar Tudomány Napja Erdélyben 2023 című rendezvényen a Fraknói Kutatócsoport tagjai külön szekcióban mutatták be az Erdéllyel kapcsolatos vatikáni kutatásaikat az Erdélyi Múzeum Egyesület meghívására november 18-án. Az EME székházában Bogdándi Zsolt elnöklete mellett tartotta meg a Kutatócsoport négy tagja az előadásaikat.


2023. november 19.

A 22. Győri Könyvszalon keretében november 10-én mutatták be az Arrabona 61. számát a Kisfaludy Károly Könyvtárban. A Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum Regionális Tudományos Évkönyvének kötetét Pápai Emese és Székely Zoltán mellett a szerkesztői feladatokat ellátó Nemes Gábor ismertette. Ennek során kitért az Észak-Dunántúl a török korban című tanulmánycsoportra, melynek előzményét a május 18-i Győr a nyugati kereszténység védőbástyája című konferencia jelentette. A tanulmánykötetben Tusor Péter Újabb török háború Vasvár után? Antonio Pignatalli nuncius jelentései (1668–1670) című, illetve Kanász Viktor Szász Móric 1552. évi magyarországi hadjárata és győri táborozása című írása is helyet kapott.


2023. november 12.

A PPKE BTK-n Fraknói Kutatócsoport korlátozott lehetőségei dacára aktívan részt vesz a római tudományos életben. Aktív és kreatív kapcsolatai a vatikáni levéltár mellett több külföldi intézetre, római egyetemre kiterjednek. E közel két évtizedes kooperáció eredménye Giulio Merlani 2023 tavaszán megjelent olasz nyelvű monográfiája.


2023. október 17.
  • 0
  • 1
  • 2

„A  Pázmány Péter Katolikus Egyetem 1999-ben Erdő Péter rektor által alapított Egyháztörténeti Kutatócsoportjának meghatározóan római irányú, részben pedig egyházmegye-történeti kutatásait, publikációit (Collectanea Vaticana Hungariae – Collectanea Studiorum et Textuum) viszi tovább önállóan, OTKA, MTA, ELKH és egyéb pályázati források bevonásával, hatékony nemzetközi együttműködés keretében.”

 

Tovább >>

Legfrissebb kiadvány

Tudomány-népszerűsítés

Sági György
Újkor.hu

A minden szélsőséges ideológiát megvető XII. Piusz pápa személye, különösen második világháború alatti szerepe napjainkban is viták kereszttüzében áll, szentté avatási eljárásának ideiglenes szüneteltetését is ez okozta.

Események

- Elvárások és realitás - Kanász Viktor előadása a Sic Itud ad Astra konferenciáján
- Mohács500 konferencia
- Előadások a Mohács-konferencián
- Tusor Péter előadása az Istituto Nazionale di Studi Romani-ban