A Magyar Tudományos Akadémia és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoportja mint ‘Lendület’ Egyháztörténeti Kutatócsoport 2012 júniusában alakult meg az Egyetem 1999-ben Erdő Péter rektor által alapított Egyháztörténeti Kutatócsoportja mellett.

Presentation of the book in Budapest about the diary of Kelemen Király OFM. — A pasaréti ferences közösségi házban került sor 2018. szeptember 10-én Király (König) Kelemen OFM 1944-től 1947-ig írt naplójának bemutatására, melyet a Fraknói Kutatócsoport külső munkatársa, Sági György szerkesztett. A napló eredetileg 44 éve Clevelandben látott napvilágot, de most jegyzetekkel és függelékkel ellátva Magyarországon is megjelenhetett.

Péter Tusor's lecture in Veszprém.Veszprémi vonatkozású püspöki processusok a vatikáni levéltárban címmel tartott a Kutatócsoport vezetője, Tusor Péter 2018. szeptember 6-án előadást a Veszprémi Érsekség Egyháztörténeti Bizottsága által szervezett „Erőgyűjtés és újrakezdés – a veszprémi egyházmegye a 17. században” című konferencián a veszprémi Szaléziánumban. A konferencia egyik szervezője és szekcióelnöke Gárdonyi Máté, a Kutatcsoport külső munkatársa volt.

 

Interview of Péter Tusor in the Hungarian Catholic Radio. — A Kutatatócsoport vezetője, Tusor Péter adott interjút a Magyar Katolikus Rádió Természet - tudomány című műsorában, bemutatva a névadó Fraknói Vilmos munkásságát, és a Kutatócsoport aktuális tudományos tevékenységét.