A Magyar Tudományos Akadémia és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem ‘Lendület’ Egyháztörténeti Kutatócsoportja 2012 júniusában alakult meg az Egyetem 1999-ben Erdő Péter rektor által alapított Egyháztörténeti Kutatócsoportján belül. Annak római és bécsi irányú kutatásait, publikációit (Bibliotheca Historiae Ecclesiasticae Universitatis Catholicae de Petro Pázmány Nuncupatae) viszi tovább önállóan, akadémiai és egyéb pályázati források bevonásával.

2016. június 22-én került sor az MTA Székházában a CVH I/14. kötetének szakmai bemutatójára. Prezentátora Romsics Ignác egyetemi tanár, akadémikus volt, aki a munka hozzájárulását elemezte a Horthy-korszak mélyebb és tárgyilagosabb megismeréséhez.

Fedeles Tamás és Kanász Viktor aktuális római kutatásairól számolt be a Vatikáni Rádióban.

2011-ben a Pápai Történettudományi Bizottság egy olyan számos országot átfogó, nemzetközi projektet indított el, amelynek célja az volt, hogy feltárja az egyes országokban a résztvevő zsinati atyákra vonatkozó forrásokat és rövid távon egy átfogó, majd hosszabb távon részletes képet alkosson a résztvevők elképzeléséről a zsinaton elhangzottakkal kapcsolatban. Ebbe kapcsolódott be a magyarországi zsinati atyák magyar levéltárakban fellelhető forrásainak feltárásával az MTA-PPKE ’Lendület Egyháztörténeti Kutatócsoport tíz fiatal kutatóval.