A Magyar Tudományos Akadémia és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoportja mint ‘Lendület’ Egyháztörténeti Kutatócsoport 2012 júniusában alakult meg az Egyetem 1999-ben Erdő Péter rektor által alapított Egyháztörténeti Kutatócsoportja mellett.

A Collectanea Vaticana Hungariae I/15. kötete Rómába érkezése alkalmából Fedeles Tamás, a Fraknói Kutatócsoport tudományos főmunkatársa interjút adott a Vatikáni Rádiónak.

2017. november  17-én Kanász Viktor, a kutatócsoport tudományos segédmunkatársa Fráter György meggyilkolása és az 1550-es évek Habsburg-pápai kapcsolatai címmel tartott előadást a nagykanizsai piarista iskolában. Előadásában kitért a pálos szerzetes halálának körülményeire, valamint az ennek kapcsán indított pápai vizsgálatra, s ezen keresztül mutatta be a korszak diplomáciai kapcsolatainak működését és főbb jellegzetességeit.

2017. november 16-án a MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport meghívására Silvano Giordano OCD, a római Teresianum és a Pontificia Università Gregoriana tanára tartott előadást a Pázmány Péter Katolikus Egyetem alap- és mesterképzésen részt vevő történelem szakos hallgatóinak az Egyetem piliscsabai campusán. Az olasz nyelvű előadás témája a Trienti Zsinat volt, mely így szervesen illeszkedett a hallgatók féléves tematikájába.