A Magyar Tudományos Akadémia és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoportja mint ‘Lendület’ Egyháztörténeti Kutatócsoport 2012 júniusában alakult meg az Egyetem 1999-ben Erdő Péter rektor által alapított Egyháztörténeti Kutatócsoportja mellett.

Gyöngyösi István, a katolikus barokk költő – új kötet bemutatója az Eötvös József Collegiumban

Genezisét tekintve a kora újkori latin forrásfilológia és -textológia irányából kapcsolódtunk be a Kutatócsoport részéről Gyöngyösi István levelezésének és iratainak feltárásába és publikálásába. A kutatás nem várt egyháztörténeti eredményt is hozott.

Megjelent a Fraknói Kutatócsoport első, még a Lendület-program keretében előkészített kiadványa: Magyarország és a római Szentszék II. Vatikáni magyar kutatások a 21. században. A programadó kötet az ötéves kutatási periódusra tervezett fontosabb részprojektek előtanulmányait tartalmazza, hasonlóan öt évvel korábban napvilágot látott elődjéhez.

Beszélgetés Erhardt Ágostonnal a Duna TV-ben tudományról, művészertről, benne a Lendület-programról és a vatikáni forrásokról (05.01 és 12.37 között).