A Magyar Tudományos Akadémia és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem ‘Lendület’ Egyháztörténeti Kutatócsoportja 2012 júniusában alakult meg az Egyetem 1999-ben Erdő Péter rektor által alapított Egyháztörténeti Kutatócsoportján belül. Annak római és bécsi irányú kutatásait, publikációit (Bibliotheca Historiae Ecclesiasticae Universitatis Catholicae de Petro Pázmány Nuncupatae) viszi tovább önállóan, akadémiai és egyéb pályázati források bevonásával.

A Kutatócsoport meghívására érkezetett Budapestre és tartott előadást a PPKE BTK-n Roberto Regoli, az Universitas Pontificia Gregoriana professzora, a rangos pápaságtörténeti folyóirat, az Archivum Historiae Pontificiae főszerkesztője. Az előadás témája – a pápai Gergely Egyetem bemutatását követően – az I. Vatikáni Zsinat volt. 

A Lendület-program a bölcsészettudományokban címmel rendezett az MTA II. osztálya műhelykonferenciát és kerekasztal-beszélgetést. Felszólalásunk középpontjában a vatikáni magyar történeti kutatások MTA-kötődései álltak, kezdve az alapító Fraknói Vilmostól az MTA Római Történeti Intézeti Bizottságáig, mely 1949-ig, a kommunista hatalomátvételig működött. Fraknói nemcsak akadémikus és az MTA főtitkára majd másodelnöke volt, hanem az MTA II. Osztályának titkára (1873–1879), a Történettudományi Bizottsága előadója (1875–1880) és vatikáni kutatásai fénykorában elnöke (1886–1895).

Rétfalvi Balázs, a Szombathelyi Egyházmegyei Levéltár igazgatója, a Kutatócsoport doktorjelöltje a Szent Márton-évről adott interjút az MTV-n  (17.00-tól).