A Magyar Tudományos Akadémia és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoportja mint ‘Lendület’ Egyháztörténeti Kutatócsoport 2012 júniusában alakult meg az Egyetem 1999-ben Erdő Péter rektor által alapított Egyháztörténeti Kutatócsoportja mellett.

Presentation in Rome of the latest research of the Fraknói Research Group  about the Formularium of the Esztergom's archdiocese. — Már a "Lendület"-korszakban (2015. ápr. 21.), sőt azt megelőzően is (2012. febr. 20.) törekedtünk arra, hogy folyamatos vatikáni levéltári kutatásaink mellett –  lehetőségeink függvényében – az elért eredményeket megfelelő formában tárjuk a római egyházi és világi tudományosság elé.

The lectures of Máté Gárdonyi and Krisztina Tóth in Nagyvárad. — 2012-től kezdődő hagyományba illeszkedik a nagyváradi Posticumban tartott nemzetközi konferenciák sorozata, mely 2018. november 8–10. között immár a hatodik alkalommal adott lehetőséget a részt vevő magyar és román egyháztörténetet kutató történészek eszmecseréjére. A rendezvény, melyen a Fraknói Kutatócsoport két tagja, Gárdonyi Máté és Tóth Krisztina vettek részt Önértelmezés, szerep és cselekvőség a 18–20. századi egyházi társadalomban címmel került megrendezésre.

Péter Tusor's participant in the closing event of the Project Reformation in the National Archives of Hungary. — 2018. október 30-án a Kutatócsoport vezetője, Tusor Péter is részt vett a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárában tartott A „Reformáció MNL” projektbemutatóval egybekötött záróünnepségén, ahol a „...mi úgymond mennyei polgárok vagyunk” - Válogatás a magyarországi protestantizmus történeti emlékeiből a Magyar Nemzeti Levéltárban című kötetet  (Budapest 2018, szerk. Kovács Eleonóra) ismertette .