The Baroque Papacy

A 2012-ben pályázatnyertes Lendület-munkaterv külön alfejezete a szisztematikus jelleggel újraindított vatikáni kutatások intézménytörténeti, historiográfiai hátterét alkotó monográfiák átdolgozása, idegen nyelvű publikálása a nemzetközi tudományosság számára. A 2004-ben a Gondolat Kiadónál megjelent A barokk pápaság 1600–1700 angol fordítása a napokban látott napvilágot Viterbóban (Edizioni Sette Città).

A kötet V., intézménytörténeti és VI., egyházpolitikai fejezete szolgálhat támpontul a tudományos kutatás számára. Az esemény és társadalomtörténeti fejezetek elsődlegesen az egyetemi oktatásban hasznosíthatóak. A kötet eredetileg a PPKE Történettudományi Intézetében a kora újkori egyetemes és egyháztörténeti képzés számára is íródott. Angolra Palotai Ágnes fordította, a fordítás lektora Tóth Krisztina, anyanyelvi lektora Melissa Karges volt.

A The Baroque Papacy 1600–1700  megjelentetése az Università della Tuscián működő egyháztörténeti központtal folytatott évtizedes együttműködés keretében valósult meg, a monográfiához Matteo Sanfilippo professzor írt előszót. Ez a Kutatócsoport második, teljes egészében külföldön megjelent kiadványa.