Előadás az MTA Irodalomtudományi Intézetben

A kora újkori történeti kutatás már nem olyan egységes, mint a medievisztika. A későbbi korok vizsgálatához viszonyítva azonban még erős és kölcsönös interdiszciplinaritás jellemzi. Kiváltképpen az egyház-, művelődés- és irodalomtörténet területén, köszönhetően a sokszor közös szereplőknek, forrásoknak és lelőhelyeknek. Ez a magyarázata az MTA ITI Klaniczy Tibor által alapított ReBaKuCs-ban 2016. november 29-én tartott előadásunknak („A gömöri alispán és az ungvári fiskális. Megoldott problémák a költő Gyöngyösi István életrajzában”?). A 17. századra irányuló átfogó levéltári kutatásainknak köszönhetően előkerült források alapján tisztáztuk Gyöngyösi identitását, leválasztva személyéről a Nagy Iván és Badics Ferenc által ráöltött ungi névrokonát. Az előadást a Jankovics Józseffel és Nyerges Judittal közösen végzett Gyöngyösi-levelezés- és iratkiadási projekt tette lehetővé.
 
Meghívó
ReBaKuCs_Fb
pek