The ‘Impetus’ Church History Research Institute of the Hungarian Academy of Sciences and the Péter Pázmány Catholic University was established in the June of 2012 in the frame of the Church History Research Institute of the University founded by Rector Péter Erdő in 1999. It carries on independently the latter’s publications (Bibliotheca Historiae Ecclesiasticae Universitatis Catholicae de Petro Pázmány Nuncupatae) and researches in Rome and in Vienna, with the involvement of academic and other funding sources.

More >>

A Fraknói Kutatócsoport és a Bécsi Egyetem Egyháztörténeti Intézete között folyó tudományos együttműködés keretében került sor december 8–9-én Rupert Klieber professzor ifjú teológus munkatársának, Benedikt Ruppnak magyarországi látogatására. Célja az 1890–1910 közé eső, illetve környező periódusból több mint hetven egyházmegyei Schematismus adatainak hasznosítása volt az Országos Széchényi Könyvtárból a Bischofslexikon der Habsburgermonarchie 1804–1918 tudományos vállalkozáshoz, részben a szlovák kollégák kutatásának kiegészítéseként. Magyar részről Tóth Krisztina, a Kutatócsoport Bolyai ösztöndíjas tudományos munkatársa segítette.

Fedeles Tamás, a Fraknói Kutatócsoport tudományos főmunkatársa egyetemi oktatói munkájáért 2017. november 20-án mestertanári aranyérmet nyert. A Kutatócsoport mint eddig, a jövőben is kiemelt figyelmet fordít a professzionális akadémiai kutatás és az egyetemi oktatás interakciójának elmélyítésére.

2017. december 1-jén C. Tóth Norbert nyilvános vitában megvédte akadémiai doktori disszertációját. Az akadémiai doktori cím elnyerése érdekében monografikus igénnyel dolgozta fel a késő középkori nádori intézmény politikatörténeti vonatkozásait. Munkájában a teljesség igényével tárgyalta mindazon jelenségeket, melyek a nádor hivatalba kerülésének hátterével, hivatali hatáskörének nem kifejezetten igazságszolgáltatási összetevőivel és közéletben betöltött szerepével voltak szoros összefüggésben.