György Sági

György Sági (1988) PhD student (PPKE BTK) 
assistant research fellow, scientific secretary
Church history in the 20th century
 

Publikációk (válogatás)

Esty Miklós pápai világi kamarás hagyatékának rendezése a MTA-PPKE 'Lendület' Egyháztörténeti Kutatócsoport keretein belül. Levéltári Szemle 65 (2015) 4. p. 82-99.

A kalocsai érseki szék 1961-es megüresedése. Egyháztörténeti Szemle 17 (2016) 3. p. 25-61.

Kalocsa megmentője, Grősz József érsek. Egyháztörténeti Szemle 18 (2017) 4. p. 62-80.

Nuspl János bácskai német plébános összefoglaló jelentése az 1944 utáni délvidéki megtorlásokról (Forrásközlés). Levéltári Közlemények 88 (2017) p. 347-367.

Az iskolai oktatás gyakorlati kihívásai Akasztón a II. világháború végén. Mikro-helytörténeti vázlat, elemzés Sági Ilona rk. népiskolai tanítónő példájából kiindulva. Múltbanéző [MNL BKML Elektronikus Folyóirata] (2018) 12.

Arma: Tanulmányok a Colloquium Officiale III konferencia előadásaiból (szerk.: Kiss, Alpár) Budapest (2018) 267-295.

P. Király Kelemen O.F.M. Naplóm: 1944-1947. Budapest (2018).

A Mindszenty-kérdés: A volt gentiluomo feljegyzései a bíborosról és a kialakult egyházpolitikai helyzetről. Egyháztörténeti Szemle 21 (2020) 3. 54-63.

Egyházközségek megalakítása a veszprémi egyházmegye területén Rott Nándor püspöksége idején. In: Rott Nándor és kora – A katolikus egyház 1918–1919-ben és a veszprémi püspökség a két világháború között. Szerk. Karlinszky Balázs – Varga Tibor László (A veszprémi egyházmegye múltjából 36.) Veszprém 2020. 245–272.

Ötös püspökszentelés Budapesten és Hamvas Endre érseki beiktatása Kalocsán (1964). Magyar Sion 14/56 (2020) 1. 93–110.

Nemes Antal makáriai választott püspök, budavári plébános önéletírása 1855–1930. Egyháztörténeti Szemle 21 (2020) 1. 97-104.