Könyvbemutató Nagykanizsán

Könyvbemutatót tartott 2020. szeptember 2-án Nagykanizsán a Thúry György Múzeum, az MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport és a Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár. A szervezők a Fraknói Kutatócsoport két munkatársának, Kruppa Tamásnak és Kanász Viktornak az idén megjelent forráskiadványait mutatták be az érdeklődőknek.

Megnyitó szavaiban Száraz Csilla, a Múzeum igazgatónője kiemelte, hogy mindkét forráskiadvány komoly kutatómunka után jött létre, és a két kötet nagyon fontos Nagykanizsa története szempontjából, hisz új momentumait világítják meg a város kora újkori történelmének.

Ezt követően Kanász Viktor Kruppa Tamás művét, a Pápai csapatok Magyarországon (1595-1597, 1601) című kötetet ismertette, részletezve a Gianfrancesco Aldobrandini levelezését tartalmazó munka legfontosabb értékeit és eredményeit, valamint a forráskiadás kanizsai vonatkozású, elsősorban a sikertelen 1601-es ostrom kapcsán született adatainak fontosságát. Külön felhívta a hallgatóság figyelmét arra, hogy Zrínyi Miklós 1664-es kanizsai ostromával ellentétben e hadi esemény gyakrolatilag ismeretlen a város emlékezetében.

Az ezt követő kisebb eszmecsere után a Kutatócsoport vezetője, Tusor Péter mutatta be a Kanász Viktor által kiadott kötetet, amely az 1770-es évek végén lezajlott veszprémi egyházlátogatási jegyzőkönyvek Zala megyei részét rendezte sajtó alá (A veszprémi egyházmegye egyházlátogatási jegyzőkönyvei 1778–1779. I. Zala megye). A kötet igényessége, történeti jelentősége mellett méltatta ifjú szerzőjének tudományos teljesítményét is. További hasonló nagyszabású és maradandó munkákat várt Kanász Viktortól, külön kiemelve tudományszervező képességeit, a Fraknói Kutatócsoport számára nélkülözhetetlen szerepét. 

Végezetül A Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár igazgatója, Karlinszky Balázs szólt a Levéltár további kanizsai vonatkozású tanulmányköteteiről, monográfiáiról és forráskiadványairól.

Az eseményről videófelvétel készült, amely a közeljövőben publikálásra kerül.