Storia d’Ungheria – A Fraknói Kutatócsoport viterbói sorozata

„Storia d’Ungheria – History of Hungary” címmel indít új, nemzetközi könyvsorozatot a Fraknói Kutatócsoport és a Moravcsik Gyula Intézet a viterbói Edizioni Sette Cittá gondozásában. A sorozat elsődleges célja a saját alapkutatások, illetve a magyar történetírás, művészet- és irodalomtörténet, valamint italianisztika olasz–magyar kapcsolatok témakörébe vágó eredményeinek közlése olasz vagy angol nyelven. A második célkitűzése olyan magyar vonatkozású történeti művek publikálása kizárólag olasz nyelven, melyek érdeklődésre tarthatnak számot Itáliában.

A sorozat szerkesztői Matteo Sanfilippo és Tusor Péter. A szerkesztőbizottság tagjai: Alessandro Boccolini, Fedeles Tamás, Kanász Viktor, Gaetano Platania, Giovanni Pizzorusso, Szovák Kornél. A magyar történettudomány új nemzetközi, itáliai sorozatának elindulása a Fraknói-centenáriumhoz (19124–2024) kapcsolódik. Első kötete a június 6-i római emlékkonferencia alkalmával  lát  napvilágot (Protagonisti e collaboratori. Studiosi provenienti dall'Europa centro-orientale presso gli archivi della Santa Sede tra il 1881 e il 1918, Istituto Nazionale di Studi Romani). A viterbói Storia d'Ungheria a bécsi megjelenésű Publikationen der Ungarischen Geschichtsforschung in Wien mellett a második olyan külföldi kiadású seriese a hazai historiográfiának, melynek létrejöttében a Fraknói Kutatócsoport meghatározó szerepet játszott. 

A most megjelenő kötet (Vilmos Fraknói’s Heritage in Rome. The Hungarian Historical Research in the Vatican) a vatikáni és különféle, római és itáliai gyűjteményekben folytatott magyar történeti kutatásokat mutatja be a kezdetektől napjainkig. A monográfia pontról pontra ismerteti a különböző kutatástörténeti korszakokat a barokktól kezdve a pozitivizmus korán át a 20 század végéig, kitekintéssel a 21. századra is. Fő forrásanyaga a Magyar Tudományos Akadémia kézirattárának dokumentumai között található. Jelen historiográfia diagnosztizálja a római magyar tudományos jelenlét jelentős problémáit más nyugat-európai projektekhez és intézetekhez képest. Az  elbeszélés fókuszában a kerek száz éve, 1924-ben elhunyt Fraknói Vilmos püspök és öröksége áll. A kötet függelékében megtalálhatók azok a római közjegyzői levéltárból származó hivatalos iratok, melyek alapján a Fraknói-villa tulajdonjogát a magyar állam javára bejegyezték – egyedül és kizárólagosan egy történeti intézet céljaira.

A Storia d’Ungheria – History of Hungary 1. kötetének nyomtatott változata megrendelhető a kiadónál, e-book formájában pedig letölthető itt.