II. Fraknói Nyári Akadémia – Balatonkiliti

Az MTA Lendület-program támogatásával a katolikus egyetemen működő Kutatócsoport kiemelt feladata és célja a hallgatók speciális képzése, tudományos motivációja és orientációja. Ennek a megnyitóban is kifejtett gondolatnak a jegyében rendeztük meg Kanász Viktor igazgatásával augusztus 1-4 között Balatonkilitin a II. Fraknói Nyári Akadémiát. A Rómából, Brüsszelből, Pécsről, Nyíregyházáról és Budapestről érkező előadók a középkortól a 20. századig tárgyaltak történeti problémákat.
Például a tolerancia fogalmának változásait korszakonként (a házigazda plébános Gárdonyi Máté), Mályusz Elemér egyháztörténeti munkásságának módszertani hiányosságait (C. Tóth Norbert). Az Apostoli Kamara eddig magyar részről nem használt fondjának (Libri Formatarum) ismertetése (Fedeles Tamás), a szentszéki-magyar diplomáciai kapcsolatok bemutatása VII. Kelemen pontifikátusa idejéből (Nemes Gábor) a vatikáni magyar kutatások kurrens középkori eredményeit tárta a hallgatóság elé. Bácsatyai Dániel a magyar főkegyúri jog 15. század eleji forrásvidékére kalauzolta el a hallgatóságot.
Mons. Török József előadása a francia forradalom egyházi vonatkozásairól, Mons. Tóth Tamásé a Pápai Magyar Intézet és a Palazzo Falconieri történetéről, Lábár Tamásé a Szent Római Birodalom egyházi territoriális államairól hasznos kiegészítése volt a bölcsészkari – 2014-től tiltakozásunk ellenére fokozatosan felszámolt -- egyháztörténeti BA- és MA-képzésnek. A Kutatócsoport égisze alatt folyó posztgraduális kutatásokat két doktorjelöltünk, Fazekas Ibolya („posztjozefinista relationes dioecesis”) és Jávor Miklós (a korai államszocializmus egyházpolitikája) mutatta be a pázmányos egyetemistáknak.
Az Akadémia különleges eseménye volt Török Gábor teológus, az Európa Parlament munkatársának prezentációja a EU és az egyházak kapcsolatairól. A II. Fraknói Nyári Akadémia díszvendégeként S.E.R. Bosák Nándor debrecen-nyíregyházi emeritus püspök úr szólt életútjáról, történelmi tapasztalatairól. Az oral history kereteibe illő kétórás beszélgetés során számtalan fontos kérdés került elő személyes, egyúttal árnyalt, elmélyült történeti megközelítésben. Így a Mindszenty-kérdés, 1958-as központista kispaplázadás, az 1960-as évek kápláni szolgálatának miliője, az 1964-es „megegyezés” papi fogadtatása, az új liturgia bevezetése, a „békepapok” és az „ügynökkérdés” korabeli és történeti megítélésének problematikája, a rendszerváltozás és az egyházmegye alapításának kihívásai. A felhozott szempontok tudományos alkalmazása elősegítheti majd a több történész által (akár a II. Vatikáni Zsinat, akár a 80-as évek püspökkinevezései kapcsán stb.) folytatott kritikátlan és árnyalatlan „ügynöközés” meghaladását. A püspöki interjú, valamint Török Gábor előadása meghallgatható a Kutatócsoport Youtube-csatornáján.
A II. Fraknói Nyári Akadémia – melynek hivatalos programját főpapi mise zárta – kiváló alkalom volt arra, hogy modellszinten megmutatassa a magyar katolikus egyetem céljairól, lehetőségeiről és feladatairól alkotott víziónkat.
 
Program
Magyar Kurír
Újkor.hu (PPKE BTK; MTA)
Tudósítás (Pax TV)
Összefoglalók (mp4) (előkészületben)
Képek