Bolyai-plakettet kapott Fedeles Tamás

Az MTA teljesítmény-központú, magas presztízsű országos ösztöndíja a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj. A támogatással kutató, munkájukról szóló jelentésükre kiemelkedő minősítést kapó ösztöndíjasoknak az Akadémia emléklapot adományoz. Közülük a legjobbak pedig MTA Bolyai-plakett kitüntetésben részesülnek. Idén tizennégy kutató nyerte el a rangos elismerést, köztük a Fraknói Kutatócsoport tudományos főmunkatársa, Fedeles Tamás, aki kutatásai során a magyar egyház és az Apostoli Kamara 14–15. századi, szerteágazó kapcsolatrendszerét vizsgálta, amely legfontosabb eredményeként feltárta a Római Kúriában felszentelt magyar klerikusokra vonatkozó, a nemzetközi kutatás számára is releváns forrásokat.