VIII. Fraknói Nyári Akadémia

-

MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport
BTK Moravcsik Gyula Intézet
ELKH

VIII. Fraknói Nyári Akadémia

Piliscsaba, 2022. augusztus 5-6.

 

PÉNTEK
Avicenna Közel-Kelet Kutatások Intézet
    
I. ülésszak
10:00-10:10: Megnyitó
10:10-10:30: Bácsatyai Dániel: Jolánta királyné hitbére - egy ismeretlen oklevél 1222-ből
10:30-10:50: C. Tóth Norbert: Kié a kinevezés joga? Vita az esztergomi Szent Péter-oltár kegyuraságáról
10:50-11:10: Fedeles Tamás: A magyar főpapi kar a középkor alkonyán
11:10-11:30: Nemes Gábor: Két ismeretlen bréveregisztrum IV. Sixtus pápa idejéből
11:30-12:00: Diszkusszió

12:00-14:00: Ebédszünet

II. ülésszak
14:00-14:20: Kruppa Tamás: Nunciusok háborúban. Filippo Spinelli a prágai udvarban
14:20-14:40: Mihalik Béla: Források a firenzei Medici levéltárban Telekessy István csanádi püspöki kinevezéséhez (1696)
14:40-15:00: Tóth Tamás: Püspökjelöltek kánoni vizsgálata vatikáni források alapján a Magyar Királyság területétől 1711-1780 – Székesfehérvári egyházmegye
15:00-15:20: Diszkusszió
    
15:20-16:00: Szünet

III. ülésszak
16:00-16:20: Rétfalvi Balázs: Tomek Vince piarista generális a vatikáni diplomácia tanácsadója és krónikása
16:20-16:40: Gárdonyi Máté: Ferenc pápa és "a nép teológiája"
16:40-17:00: Diszkusszió
17:00-17:30: Szünet
17:30-tól: Pódiumbeszélgetés Maróth Miklós akadémikussal, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat elnökével, a PPKE BTK alapító dékánjával

19:00-tól: Vacsora, majd egyháztörténeti kvíz

SZOMBAT
Makovecz Campus Alapítvány, Stephaneum, Pázmány-terem

IV. ülésszak
10:00-10:20: Kanász Viktor: Többszólamú hírek. A szentszéki nunciusok jelentései Magyarországról a 16. század közepén
10:20-10:40: Tusor Péter: Egy zágrábi kanonok fellebbezése Rómába Pázmány ellen (gróf Erdődy János letétele az egri püspökségről, Sopron,1625)
10:40-11:00: Oláh Róbert: Egy konklávé hírei Győrben. Bartolomeo Pinto Poloni római ágens 1769-es levelei Zichy Ferenc győri püspökhöz
11:00-11:20: Nagy Katalin: Fraknói Vilmos kutatási kérelmei a Vatikáni Apostoli Levéltárban (1881-1885)
11:20-11:40: Sági György: Grősz József kalocsa-bácsi érsek megbeszélései Alvary Gascoigne budapesti angol követtel 1945-ben (vatikáni források alapján)
11:40-11:50: Diszkusszió
12:00-13:00: Záró szentmise

13:00: Ebédszünet

14.00-tól: Kirándulás a Pilisben Guitman Barnabás vezetésével

Információk
Kurátorok: Tusor Péter, Szovák Kornél, Gárdonyi Máté
Igazgató: Kanász Viktor

Helyszín:
Helyszínek: Avicenna Közel-Kelet Kutatások Intézet (Piliscsaba, Fő út 2/A.),
Makovecz Campus Alapítvány, Stephaneum, Pázmány-terem (Piliscsaba, Egyetem u. 1.)
Az ebéd és a vacsora helyszíne: Fényesliget Kávézó (Piliscsaba, Batthyány Lajos utca 1.)
Jelentkezni május 15-ig a [email protected] címen lehet.

További információk: www.institutumfraknoi.hu
A szervezésben közreműködik: Kubinyi András Történész Műhely (PPKE)

 

További fájlok