Esty Miklós: A Szent István Társulat története (1951–1965)

CLASSIS II
tom. 2
Sági György

ESTY MIKLÓS: A Szent István Társulat története (1951–1965) (CST II/2), sajtó alá rendezte és kísérő tanulmánnyal közreadja SÁGI GYÖRGY, Budapest 2020. xxiv + 138 p.

Esty Miklós (1895–1973) pápai világi kamarásnak, a Szent István Társulat 1951–1973 közötti püspöki kar által delegált adminisztrátora hagyatékának rendezése 2015-ben készült el. Ezt a munkát Sági György végezte el. Digitalizása és számos római vonatkozást is tartalmazó naplóinak kiadásra előkészítése folyamatban van. A hagyatékban maradt fenn számunkra Estynek a Társulat 1951–1965 közötti történetéről elkészített gépelt kézirata. Az összefoglaló beszámoló, melyet a szerző társulati jegyzőkönyvek, egyéb iratok és feljegyzései alapján írt meg, a nagy múltú  – 1848-ban alapított – Szent István Társulat talán legviszontagságosabb korszakába nyújt betekintést. A forráskiadvány képet ad arról, hogy a Rákosi- és Kádár-korszakok időszakában, amikor nagy nehézségek árán sikerült csak a magyar katolikus kultúra érdekében a Szent István Társulatnak munkálkodnia, ezek milyen körülmények között valósulhattak meg.

A kézirathoz Sági György írt bevezető tanulmányt és látta el a szöveget jegyzetaparátussal. A Mellékletbe az Esty-hagyaték Szent István Társulatra vonatkozó iratainak jegyzéke került. A kötet végén, az indexet követően angol nyelvű rezümé foglalja össze Palotai Ágnes fordításában a kötet fontosabb információit.