Lendület-program a bölcsészettudományokban

A Lendület-program a bölcsészettudományokban címmel rendezett az MTA II. osztálya műhelykonferenciát és kerekasztal-beszélgetést. Felszólalásunk középpontjában a vatikáni magyar történeti kutatások MTA-kötődései álltak, kezdve az alapító Fraknói Vilmostól az MTA Római Történeti Intézeti Bizottságáig, mely 1949-ig, a kommunista hatalomátvételig működött. Fraknói nemcsak akadémikus és az MTA főtitkára majd másodelnöke volt, hanem az MTA II. Osztályának titkára (1873–1879), a Történettudományi Bizottsága előadója (1875–1880) és vatikáni kutatásai fénykorában elnöke (1886–1895).
Program
pek