A "magyar zsinati atyák levéltára" – projektzárás

2011-ben a Pápai Történettudományi Bizottság egy olyan számos országot átfogó, nemzetközi projektet indított el, amelynek célja az volt, hogy feltárja az egyes országokban a résztvevő zsinati atyákra vonatkozó forrásokat és rövid távon egy átfogó, majd hosszabb távon részletes képet alkosson a résztvevők elképzeléséről a zsinaton elhangzottakkal kapcsolatban. Ebbe kapcsolódott be a magyarországi zsinati atyák magyar levéltárakban fellelhető forrásainak feltárásával az MTA-PPKE ’Lendület Egyháztörténeti Kutatócsoport tíz fiatal kutatóval.
A projekt első lépéseként egy leendő nemzetközi számítógépes adatbázishoz gyűjtöttünk adatokat, egységes táblázatba rendezve az adott forrás tárgyát, őrzési helyét, az adott fondot, időrendi kiterjedését, a vonatkozó alacsonyabb szintű levéltári egységet és a forrás természetét. Ezt követően indult meg a gyakorlati munka, melynek során a források alapján egy-egy jelentősebb témakört emeltünk ki és dolgoztunk fel. Ennek eredményeiről 2013. december 9-én a Katolicizmus Magyarországon a II. Vatikáni zsinat korában konferencián adtunk számot, melynek előadásaiból a Collectanea Studiorum et Textuum sorozat keretében tanulmánykötet készült. Ebben technikai okok miatt a teljes táblázatot nem tudtuk közreadni, viszont utaltunk rá, hogy a honlapon elérhető lesz. E munka gyümölcse, az első fázist lezáró teljes táblázat használható mostantól (olasz nyelven), a 2012-es levéltári állapotoknak megfelelően.
Azóta napvilágot látott a kutatás 2011–2012-es eredményeiről a nemzetközi tudományos társadalom előtt számot adó előadás anyaga is, amely 2012. október 4-én, a Pápai Történettudományi Bizottság és a Pápai Lateráni Egyetem II. Vatikáni Zsinat Tanulmányi és Kutatóközpontja által szervezett Il Concilio Ecumenico Vaticano II alla luce degli archivi dei Padri Conciliari – Nel 50° anniversario dell’apertura del Concilio Vaticano II (1962–2012) konferencián hangzott el. E tanulmány a Philippe Chenaux által szerkesztett Il concilio Vaticano II alla luce degli archivi dei padri conciliari kötetben jelent meg 2015-ben.