Róbert Oláh

or
CV

Róbert Oláh (1991) PhD student (PPKE BTK)
Early modern and modern church history

Publikációk (válogatás)

Arrabona 57. Regionális Tudományos Évkönyv (2019) 145-176.

Magyar Könyvszemle 136. évf. 2020. 3. 248-256.

Lymbus 2019, Magyarságtudományi Forrásközlemények, Budapest, 2019, 329-348.