Inventarium Vaticanum I. A Budapesti Apostoli Nunciatúra levéltára (1920–1939)

A Kutatócsoport elsődleges feladata, hogy Fraknói Vilmos nyomdokaiban járva lehetőségeihez képest, sőt azok határait egyenesen feszegetve pótolja egy funkcionális Római Magyar Történeti Intézet hiányát. E törekvését szolgálják a Collectanea Vaticana Hungariae idáig megjelent példányai. Különösen igaz ez az álíltása a most megjelent – mind a két alsorozatot számítva – 20. kötetre, mely szám nem a véletlen műve. A budapesti pápai nunciatúra 1920–1939 közötti anyagát áttekintő munka új színnel gazdagítja a vatikáni magyar történeti kutatást és sorozatát. Gyakorlatilag teljessé teszi annak műfaji repertoárját. A kutatással és ennek eredményeként a kötet publikálásával a Kutatócsoport a Cameralia-projekt mellett egyik legfontosabb célkitűzését teljesítette a Lendület-program keretében. Az inventárium e-book formájában teljes terjedelmében letölthető a sorozati oldalról (CVH vol. I/14).