Bemutatkozás

A Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport mint MTA-PPKE ‘Lendület’ Egyháztörténeti Kutatócsoport 2012 júniusában alakult meg Tusor Péter vezetésével. A  Pázmány Péter Katolikus Egyetem 1999-ben Erdő Péter rektor által alapított Egyháztörténeti Kutatócsoportjának meghatározóan római irányú, részben pedig egyházmegye-történeti kutatásait, publikációit (Collectanea Vaticana Hungariae – Collectanea Studiorum et Textuum) viszi tovább önállóan, OTKA, MTA, ELKH/HUN REN és egyéb pályázati források bevonásával, 2023-2026 között a PPKE BTK önrészi támogatásával, hatékony nemzetközi együttműködés keretében. 2017. július 1-jétől nevében is megjelenítve szakmai céljait, identitását a Magyar Tudományos Akadémia támogatott kutatóhelyi programja keretében végezte tevékenységét. Hivatalos neve ekkortól 2022 június 30-ig MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport volt. 2022. július 1-től a támogató és befogadó intézmények az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem lettek. A hivatalos elnevezés egyúttal "ELKH-PPKE-PTE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport"-ra változott. A Pécsi Tudományegyetemmel, mint második befogadó felsőoktatási intézménnyel együtt Fedeles Tamás kutatócsoporti társvezetőként segíti a kutatás szervezését és koordinálását. A napi ügyvitelt Tusor Péter, Kanász Viktor és Sági György végzi. A meghatározóan továbbra is a "Pázmányon", mint kutatóhelyen működő Fraknói Kutatócsoport hivatalos elnevezése 2023. szeptember 1-től "HUN-REN  PPKE-PTE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport".

A Fraknói Kutatócsoport egyháztörténeti dimenziókban mozgó vizsgálatai meghatározóan politika-, diplomácia-, művelődés- és intézménytörténeti jellegűek. Kiemelt feladata a pozitivizmus kora óta erősen elhanyagolt szisztematikus forráskiadás és feldolgozás. A kutatás elsődleges színteréül a vatikáni gyűjtemények szolgának. Ezt egészítik ki – elsődlegesen tematikus összefüggésben – a bécsi és hazai levél- és kézirattárak anyagai. A GONDOLAT KIADÓ gondozásában megjelenő kiadványai (CVH I és II; CST I és II) a tudományos profilnak megfelelően adnak teret a forrásfeltárás és történetírói munka eredményeinek (Collectanea Textuum et Studiorum), és kiemelt jelentőségénél fogva külön a vatikáni magyar kutatásoknak (Collectanea Vaticana Hungariae). A 2015-ben, illetve még 2002-ben alapított sorozatok szerkesztője Tusor Péter. A Fraknói Kutatócsoport elsődleges célja, hogy hazai hátteréül szolgáljon egy önálló, tisztán tudományos jellegű római magyar történeti intézetnek, illetve lehetőség szerint mindinkább ellássa ennek feladatait az Örök Városban.  Emellett kiemelt figyelmet kap az egyházmegye-történet módszeres művelése. Egyetemi működésének köszönhetően kiemelt figyelmet fordít a tudományos utánpótlás nevelésére, hallgatók részvételének biztosítására tevékenysége egyes területein.