Előadás Veszprémben

A 2013-ban újjáalakított Veszprémi Érsekség Egyháztörténeti Bizottsága azt a célt tűzte ki, hogy az alapkutatások előmozdításával és ezek eredményének ismertetésével, publikálásával előkészítse a veszprémi egyházmegye – majd 1993-tól főegyházmegye – monográfiájának megírását. Ennek érdekében évről évre konferenciákat szerveznek a Veszprémi Főegyházmegye, a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola és a Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár támogatásával, melyek sorában immár harmadik volt az augusztus 24–25-én a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán megtartott „Impavide inter ruinas”. A veszprémi egyházmegye 1945–1972 között című egyháztörténeti konferencia. Ezen a Kutatócsoport tudományos munkatársa Tóth Krisztina Naplótöredékek Klempa Sándor Károly hagyatékából címmel adott elő. Az előadását megtisztelte jelenlétével és érdeklődésével Fazekas Zoltán Márton OPraem. csornai premontrei apát is.

Tóth Krisztina témaválasztását az indokolta, hogy 2011-ben a II. Vatikáni Zsinaton résztvevő magyar zsinati atyák magyarországi hagyatékának kutatása keretében a Veszprémi Érseki Levéltárban végzett kutatómunkája során Klempa Sándor Károly hagyatékában 1957–1962-ből ismeretlen naplórészletekre bukkant. Ezekből az ordinárius zsinatról alkotott képét ugyan nem ismerhetjük meg, azonban értékes adalékokkal szolgálnak a veszprémi egyházmegye történetéhez. Tóth előadásában először stílusukról és elkészítésük céljáról beszélt, majd tartalmukat elemezte részletesen. Kifejtette, hogy egyrészt kirajzolódik belőlük az egyházmegyében az egyházkormányzat gyakorlata, a helynöknek, majd apostoli kormányzónak az egyházügyi főelőadóval és a papsággal ápolt kapcsolata, az általa végzett lelkipásztori munka, szívbetegsége, a templomok restaurálására, kultúra felkarolására tett erőfeszítései és az egyházmegye napi történései. Másrészt találunk benne olyan eseményekről is feljegyzéseket, amelyek az egyházmegyén túlívelnek (itt a Központi Szemináriumból elbocsátott kispapok ügyét, püspökkari értekezleteket, a békemozgalom tízéves jubileumának parlamenti megünneplését említette). Ezeket részletezte és mutatta be az előadó Klempa Sándor Károly „szemüvegén” keresztül.

Program
p ek