Előadás „A veszprémi egyházmegye a 2. világháborúban” c. konferencián

 A Veszprémi Érsekség, a Veszprémi Érsekség Egyháztörténeti Bizottsága, a Veszprémi Hittudományi Főiskola és a Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár által 2015. augusztus 26-án Veszprémben rendezett „Háborús évek. A veszprémi egyházmegye a második világháborúban” konferencia munkájába a Kutatócsoport is bekapcsolódott.

Tóth Krisztina tudományos munkatárs A veszprémi püspökség és káptalan gazdálkodása a világháború idején c. előadásában az egyháztörténet egy meglehetősen elhanyagolt, de számos értékes forrást rejtő területének, az egyházi gazdaságtörténetnek két érdekes szeletét vizsgálta, kitekintéssel az előzményekre. Kifejtette, hogy a II. világháború idején a két egyházi entitás gazdálkodása meglehetősen eltérően alakult. Míg a káptalan anyagi gondokkal küszködött és szanálásra szorult, a püspökség elégséges anyagi háttérrel rendelkezett, hogy az Apostoli Szentszék utasítására és beleegyezésével a szegényebb egyházi javadalmak, a szombathelyi és székesfehérvári püspökség megsegítésén munkálkodjon. Az előadás e különbség okaira mutatott rá, megvizsgálva egyrészt azt, hogy miért adósodott el a káptalan, milyen lépéseket tett a helyzet normalizálására, milyen eredménnyel, másrészt azt, hogy mi tette a püspökséget alkalmassá arra, hogy belőle tervezzék a szomszédos püspökségek feljavítását, illetve hogyan vélekedtek erről az aktuális megyéspüspökök.

Program
K é
p e k