Király Kelemen OFM naplója (1944–1947) – Könyvbemutató Budapesten és Csongrádon

A pasaréti ferences közösségi házban került sor 2018. szeptember 10-én Király (Kőnig) Kelemen OFM 1944-től 1947-ig írt naplójának bemutatására, melyet a Fraknói Kutatócsoport külső munkatársa, Sági György szerkesztett. A napló eredetileg 44 éve Clevelandben látott napvilágot, de most jegyzetekkel és függelékkel ellátva Magyarországon is megjelenhetett.

Dobszay Benedek OFM tartományfőnök köszöntő levelének felolvasása után Cságoly Ferencné, akit rokoni szálak fűztek a naplóíróhoz, személyes élményeit ismertette a napló megtalálása és kiadása kapcsán. Ezt követően a kutatócsoport vezetője, Tusor Péter mutatott rá a kötet szakmai értékeire. Kiemelte, hogy több mint 500 lábjegyzetből álló tudományos jegyzetapparátus és a korabeli hierarchikus viszonyokba betekintést engedő rövid életrajzok segítik az olvasó tájékozódását. A napló forrásértékét a jobb sorsra érdemes Nagy Töhötöm S.I. visszaemlékezéseivel állította párhuzamba. Sági György személyes élményeit, az őt leginkább megérintő témákat osztotta meg a közönséggel: Király Kelemen OFM kiugrási kísérlettel, illetve az általa mélyen tisztelt Mindszentyvel és Zadravecz Istvánnal kapcsolatos gondolatait. Török József a Fraknói Kutatócsoport senior kutatója pedig a különféle korszakban íródott naplók (Grősz József naplója, Csepregi Imre naplója, stb) és személyes élményei kontextusába helyezte a kötet tartalmát. Az esemény szervezője, egyben a kötet lektora, Kálmán Peregrin OFM az ismertetést Mindszenty egykori ajánlásával zárta.

Meghívó
Képek 1. 2. 3. 4. 5.
Magyar Kurír
Csongárd TV (2:40-től)
Csongrádi Hírek
Ferencesek.hu
Katolikus Rádió (8:14-től)

 

2018. október 9-én – Csongrád város szovjet megszállás alá kerülésének éppen 74. évfordulóján – a csongrád-piroskavárosi Szent József-templomban került bemutatásra P. Király (Kőnig) Kelemen OFM 1944 és 1947 közötti eseményeket megörökítő naplója. A napló jelentős hányada Csongrádon íródott, így helytörténeti jelentőséggel is bír, beszámolva a városban tapasztalt háborús állapotokról, a megszállók kegyetlenkedéseiről. A könyvbemutató helyszínéül szolgáló templomban szolgált 1944. október 23-tól 1946. augusztus 1-ig plébánosként és a mellette lévő egykori ferences kolostorban gvárdiánként a naplóíró szerzetes.

A templomban az esemény szervezőinek nevében Révész József, a helyi római katolikus egyházközségi képviselőtestület világi elnöke, a Csongrádi Ferences Hagyományokért Egyesület tagja köszöntötte a megjelenteket. Elsőként Vincze Gábor, az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark történésze beszélt a könyvről, a korabeli politikai és társadalmi háttér átfogó bemutatásával vázolva az eseményeket, a naplóban olvasható példákból kiindulva. Ezt követően Cságoly Ferencné, a naplóíró szerzetes unokahúgának leánya szólt röviden a könyvhöz fűződő személyes gondolatairól, annak a magyarországi kiadásához tett lépésekről. Végezetül a Fraknói Kutatócsoport külső munkatársa, Sági György, a könyv szerkesztője mondandójában a munka gyakorlati oldalába nyújtott betekintést, példákkal mutatva be a szerkesztési folyamatot, annak nehézségeit és érdekességeit egyaránt, ezzel röviden a könyv felépítését is vázolva a megjelentek számára. A könyvbemutató további részében a jelen lévők szemelvényeket hallgathattak meg a könyvből Pozsár Ferenc és Surján Attila, a Csongrádi Versmondók Körének tagjai előadásában. Ezt követően Révész József köszönetét fejezte ki Cságoly Ferencné, Prevoz Jánosné és Sági György irányában a könyv hazai megjelenéséért. A rendezvényt kellemes hangulatban eltöltött agapé zárta.

Csongrádi Hírek
Csongrád TV (7:08-tól)
Meghívó
Képek 1. 2. 3. 4.
Harang Szó 1. 2.