Sági György előadása a Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Levéltáráról

2021. május 7-én került – a járványhelyzetből kifolyólag – online felületen megrendezésre a „MÓDSZEREK ÉS MEGKÖZELÍTÉSEK Doktorandusz Kutatóúton műhelykonferencia” a DOSZ Történelem- és Politikatudományi Osztályának szervezésében.

A Fraknói Kutatócsoport tudományos segédmunkatársa, Sági György a műhelykonferencia 3. szekciójának egyik előadójaként A Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Levéltára – Beszámoló egy „fantom” levéltár iratanyagának rendezéséről és felépítéséről címmel tartott előadást. Sági 2019 október vége óta a Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája (MSZKI) megbízásából végzi irataiknak rendezését. A levéltárrendezést szakmai tanácsaival, esetenként gyakorlati részvételével segíti Koltai András, a Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltárának vezetője is. A rendezés helyileg is a piaristáknál zajlik.

Az előadó betekintést nyújtott az e téren zajló munkába, eddigi fejleményekről, számot adva az iratrendezés jelen állásáról. Előadása első felében történeti és intézményi kontextusba helyezte az iratanyagot termelő intézményeket, a Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciáját (FSZK) és a Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciáját (MRK), valamint magának az MSZKI-nak mibenlétét vázolta a hallgatóságnak. Bemutatta feladataikat és szemléltette megalakulásuk rövid hátterét, szerepüket. Előadása második felében áttekintést nyújtott az eddig kialakított fondok felépítéséről, példákkal bemutatva az MSZKL-ben őrzött iratanyag jellegét, kitérve a digitalizálás megkezdésére is. Végezetül az egyes megszűnés veszélye által fenyegetett, illetve a közelmúltban hazánkban megszűnt rendeknek (pl. Szent Erzsébetről nevezett Betegápoló Nővérek) levéltári anyagának MSZKI általi begyűjtésének fontosságát hangsúlyozta.