Nemes Gábor tanulmánya az AHP-ben

Az Archivum Historiae Pontificiae a Pápai Gergely Egyetem (Pontificia Università Gregoriana) Egyháztörténeti Karának (Facoltà di Storia e Beni Culturali della Chiesa) hivatalos folyóirata, a pápaságtörténet kutatásának egyik legelismertebb nemzetközi fóruma. Az 1963-ban alakult periodika viszonylag ritkán közöl magyar kutatóktól írásokat. 1990 előtt a Rómában élő Arató Pál jezsuita atya pápaságtörténeti bibliográfiái, a vatikáni levéltárban dolgozó Pásztor Lajos, valamint az akkor Bonnban tanító Adriányi Gábor mellett – a „vasfüggöny” túloldaláról – mindössze Györffy György és Deér József publikáltak. A rendszerváltozást követő nyitás és a vatikáni magyar kutatások fellendülésével sem szaporodott látványosan a magyar vonatkozású írások száma, mindössze Tusor Péter és Fejérdy András jelentettek meg írásokat e rangos folyóirat hasábjain. Ezért különösen örömteli, hogy a 2019. évi számban Nemes Gábor Cardinal Pietro Isvalies, the Bishop of Veszprém című írása révén ismét van magyar szerző.

A tanulmány az 1501 és 1503 között Magyarországon pápai legátusi megbízatást teljesítő Pietro Isvalies bíboros diplomáciai tevékenységét ismerteti, valamint rekonstruálja a legátus kíséretét is. Bemutatja továbbá azt is, hogy Isvalies bíboros protektorként hogyan képviselte a magyar királyi udvart Rómában és hogyan intézte magyarországi javadalmainak – veszprémi püspökségének, pécsváradi és szekszárdi apátságnak – ügyeit. A cikket Gátas-Palotai Ágnes, a kutatócsoport munkatársa fordította. A tanulmány publikálása a Lendület/Fraknói Kutatócsoport és az Universitas Pontificia Gregoriana évtizedes folyamatos munkakapcsolatának újabb állomása. A korábbi fejezetekre lásd itt + képek (2012-es bemutató), valamint itt, itt és itt.