MTA ’Lendület’ munkatársak

Főállású munkatársak

Tusor PéterTusor Péter

Kutatócsoport-vezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Tóth Krisztina (1985), Ph.D. (2013, PPKE)
tudományos segédmunkatárs (2012
2015)

tudományos munkatárs (20152016)
2016
2017 PKKE Egyháztörténeti Kcs. (KAP-projektek)

Történelem szakos bölcsész és tanár (2009, PPKE BTK)​

​​

Kutatási terület: 20. századi egyháztörténet

Publikációk

 

 

 

Palotai Ágnes (1983) tudományos segédmunkatárs (20112013) (OTKA)
​​
 
Angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár (2009, PPKE BTK)
​​Történelem szakos bölcsész és tanár (2010, PPKE BTK)​
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szirtes Zsófia (1982) tudományos segédmunkatárs (20132014)
 

2013. február–augusztus (Lendület)
2013. szeptember–2014. december (OTKA)
Német nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár (2006, PPKE BTK)
Történelem szakos bölcsész és tanár (2007, PPKE BTK)
Doktori ösztöndíjas (2007–2010, PPKE BTK)
 
 
 
 
 
Rétfalvi Balázs (1985) tudományos segédmunkatárs (20102011) (OTKA)

 

történelem szakos bölcsész és tanár (2010, PPKE BTK)
doktorandusz (2011–2014, PPKE BTK)
levéltáros, Szombathelyi Egyházmegyei Levéltár, (2011–)

 

 

 

 

 

 

Dr. Csíky Balázs, Ph.D. (2010, ELTE)
Bolyai-ösztöndíjas tudományos munkatárs (20152016†)

Történelem szakos bölcsész (2003, ELTE BTK)
Levéltáros (2003, ELTE BTK)
Politológus (2004, ELTE TáTK)

Kutatási terület: 20. századi egyháztörténet
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Szerződéses munkatársak

 
 
 
SZENIOR KUTATÓ
 
Dr.habil. Fazekas István (1964), Ph.D. (1997), bécsi levéltári delegátus (Österreichisches Staatsarchiv), egyetemi docens (Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK, Középkori és Kora újkori Magyar Történeti Tanszék); missziótörténet, Bischofslexikon, Frintaneumslexikon

 

 
 
 
 
 
 
 
 
__________
 
A CAMERA APOSTOLICA MAGYARORSZÁGI FORRÁSAI
 
Főmunkatárs:
Dr.habil. Fedeles Tamás, Ph.D. (2005), egyetemi docens
( Pécsi Tudományegyetem BTK, Középkori és Kora újkori Történeti Tanszék)
 
 
 
 
 
 
 
 
Társkutató:
Dr. Nemes Gábor (1981) ,  Ph . D . (2014) ,  levéltáros ( Győri Egyházmegyei Levéltár)
(& Mohács előtti pápai brévék feltárása és kiadása)

 

 

 

Munkatársak:

Dr. Koltai András (1970), Ph.D.  ( 2000), levéltáros
(Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára)

 

 

 

Kalotai Noémi (1985), doktori ösztöndíjas
(Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK)

 

 

 

Dr.habil. Kiss Gergely (1971), Ph.D. (2003), egyetemi docens
( Pécsi Tudományegyetem BTK, Középkori és Kora újkori Történeti Tanszék)

 

 

 

Dr. C. Tóth Norbert (1974), Ph.D. (2005),
tudományos főmunkatárs
(MTA/HIM/SzTE/MNL-OL Magyar Medievisztikai Kutatócsoport)

 
 

 

Bujdosó Ádám (1983), doktori hallgató (Pázmány Péter Katolikus Egyetem
BTK ) ; tudományos segédmunkatárs (MTA-ELTE-PPKE Ókortudományi Kutatócsoport)

 

 

 

Matus Zsanett (1982) , doktori hallgató ( Pázmány Péter Katolikus Egyetem
BTK ); múzeológus (Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum, Gy őr )

 

 

 

 

__________

PÁPAI DIPLOMÁCIA ÉS KELET-KÖZÉP EURÓPA (16. sz. vége)

Dr. Kruppa Tamás (1967), Ph.D. (2000), egyetemi docens
(Szegedi Tudomány Egyetem JGYPK, Történettudományi Tanszék)

 

 
 
 
 
__________

LIPPAY-LEVELEZÉS (1635–1665)

Szaklektor: Dr. Kármán Gábor (1977), Ph.D. (2009), tudományos munkatárs
(MTA BTK Történettudományi Intézet)

 
 
 
 
 
 
 
__________

BISCHOFSLEXIKON (1804–1918)

Történeti bevezetők:

 • Dr. Balogh Margit (1961), Csc. (1991), tudományos főmunkatárs (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet)
 • Dr.habil. Rupert Klieber (1958), Dr. theol. (2007), egyetemi docens (Universität Wien)

Az egyes főpásztorokról szóló szócikkek szerzői:

Besztercebánya:

 • ThDr. Gabriel Brendza
 • Fr. Bernard Jozef Meliš, OP

Csanád:

 • Dr. Martí Tibor (1981), Ph.D. (2013), tudományos munkatárs (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet)
 • Dr. Miklós Péter (1980), Ph.D. (2013), adjunktus (Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Alkalmazott Társadalomismereti és Kisebbségpolitikai Intézet)
 • Dr. Tóth Tamás (1976), Ph.D. (2006), rektor (Pápai Magyar Intézet, Róma)
 • Dr. Zakar Péter (1963), PhD (1998), egyetemi docens (Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar)

Eger:

 • Balázsné Fodor Edina

Eperjes:

 • Dr. Mgr. Jaroslav Coranič (2003), Ph.D., prodekanát (Prešovskej univerzity v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta)

Erdély:

 • Prof. Dr. Marton József (1950), ny. egyetemi tanár (Babes-Bolyai Tudományegyetem, Római Katolikus Teológiai Kar)
 • Dr. Tamási Zsolt-József (1975), Ph.D. (2006) (Marosvásárhely)

Esztergom:

 • †Dr. Csíky Balázs (ld. főállású munkatárs)
 • Dr. phil. habil. Emília Hrabovec (1964), dr. phil. (1994), dékánhelyettes (Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave)
 • Dr.habil. Forgó András (1977), Ph.D. (2005), egyetemi docens (Pécsi Tudományegyetem BTK)
 • ThDr. Mons. Jozef Haľko (1964), pozsonyi segédpüspök
 • Dr.habil. Tusor Péter (ld. kutatócsoport-vezető)

Győr:

 • Dr. Fazekas István (ld. senior kutató)

Gyulafehérvár (görögkatolikus):

 • Dr. Blanka Gorun-Kovács, Ph.D. (2008)

Hajdúdorog (görögkatolikus):

 • Dr. Janka György (1964), Th.D. (1991), tanszékvezető főiskolai tanár (Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola)

Kalocsa-Bács:

 • Dr. Lakatos Andor (1968), Ph.D. (2004), levéltárvezető (Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár)
 • HEDr. Ľuboslav Hromják (1976), Ph.D.
 • Dr. Tóth Tamás (1976), Ph.D. (2006), rektor (Pápai Magyar Intézet, Róma)
 • Dr. Zakar Péter (1963), PhD (1998), egyetemi docens (Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar)

Kassa:

 • ThDr. Peter Zubko (1972), Ph.D., egyetemi tanár (Teologickej fakulte v Košiciach)

Lugos (görögkatolikus)

 • Dr. Gheorghe Gorun, nyugalmazott igazgató (Colegiului Național «Spiru Haret» din Târgu-Jiu)

Munkács:

 • Dr. Volodymyr Fenych, Ph.D., egyetemi docens (Uzhgorod National University)
 • Dr. Viktor Kichera (1982), Ph.D. (2009), egyetemi docens (Uzhgorod National University)

Nagyvárad (görögkatolikus):

 • Dr. Gheorghe Gorun, nyugalmazott igazgató (Colegiului Național «Spiru Haret» din Târgu-Jiu)

Nagyvárad (római katolikus):

 • Dr. Tóth Krisztina (ld. főállású munkatárs)

Nyitra:

 • Mons. ThDr. Viliam Judák (1957), Ph.D., a nyitrai megyéspüspök

Pannonhalma:

 • Dr. Fazekas István (ld. senior kutató)

Pécs:

 • Dr.habil. Bánkuti Gábor (1978), Ph.D. (2009), egyetemi docens (Pécsi Tudományegyetem BTK)
 • Dr. Csibi Norbert (1980), Ph.D. (2015), egyetemi adjunktus (Pécsi Tudományegyetem BTK)
 • Damásdi Zoltán, levéltáros (Pécsi Egyházmegyei Levéltár)
 • Dr.habil. Gőzsy Zoltán (1974), Ph.D. (2008), egyetemi docens, tanszékvezető (Pécsi Tudományegyetem BTK)
 • Lovász Zsolt
 • Dr.habil. Varga Szabolcs (1978), Ph.D. (2009), főiskolai docens (Pécsi Hittudományi Főiskola)

Rozsnyó:

 • HEDr. Ľuboslav Hromják (1976), Ph.D.
 • Mons. Doc. ThDr. Marián Čižmár, Ph.D.

Szamosújvár (görögkatolikus)

 • Dr. Blanka Gorun-Kovács, Ph.D. (2008)

Szatmár:

 • † Dr. Bura László (1932–2014)

Székesfehérvár:

 • Dr. Martí Tibor (1981), Ph.D. (2013), tudományos munkatárs (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet)
 • Dr. Mózessy Gergely (1972), gyűjteményigazgató (Székesfehérvári Püspöki és Székeskáptalani Levéltár)
 • Dr. Smohay András (1981), igazgató (Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum)

Szepes:

 • HEDr. Ľuboslav Hromják (1976), Ph.D.

Szombathely:

 • Dr. Tóth Krisztina (ld. főállású munkatárs)

Vác:

 • Rétfalvi Balázs (ld. főállású munkatárs)

Veszprém:

 • Rétfalvi Balázs (ld. főállású munkatárs)

Fordítás:

 • Dr.habil. Forgó András (németre) (1977), Ph.D. (2005), egyetemi docens (Pécsi Tudományegyetem BTK) (& a fordítások koordinálása)
 • Erdős Kristóf (németre), történész (Nemzeti Emlékezet Bizottsága)
 • Speck István (németre), történész
 • Duff Adrienn
 • Dr. Szirtes Zsófia (magyarra) (ld. főállású munkatárs) tudományos munkatárs (ELTE BTK)

 

__________

FRINTANEUMSLEXIKON (1804–1918)

Benczik Fanny  (1990) történelem–magyar tanár szakos MA-hallgató
(Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK)

 

 

 

Fogl Krisztián (1988) történelem szakos MA-hallgató
(Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK)

 

 

 

Kanász Viktor (1991), történelem szakos MA-hallgató
(Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK) (& korrektúra)

 

 

 

Kisvarga Gábor (1989) történelem szakos MA-hallgató
(Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK);
levéltáros (Budapest-Vár, Nagyboldogasszony főplébánia) (& missziótörténet)

 

 

 

Urbán Márta (1989) történelem szakos MA hallgató
(Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK)

 

 

 

Vass Csaba (1989), történelem szakos MA-hallgató
(Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK)

 

 

 

Zolnai Tamás (1990), történelem szakos MA-hallgató
(Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK) (& korrektúra)

 

 

 

 

[feldolgozás folyamatban]

__________

II. VATIKÁNI ZSINAT ÉS MAGYARORSZÁG

Dr. Gárdonyi Máté (1970), Ph.D. (1999), főiskolai tanár
(Veszprémi Hittudományi Főiskola)

 

 

 

Beke Péter (1987), angol és történelem szakos tanár (Miskolci Egyetem BTK, 2011)
történelem szakos PhD-hallgató (Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK)

 

 

 

 

Benyhe Bernát (1984), magyar és történelem szakos tanár
(Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK, 2013);
középiskolai tanár (Érseki Katolikus Gimnázium)

 

 

Jávor Miklós  (1988), történelem szakos PhD-hallgató
(Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK)

 

 

 

Hornyák Máté (1981) földrajz szakos tanár ( ELTE  TFK, 2004),
történelem szakos bölcsész ( Miskolci Egyetem BTK, 2011)

 

 

 

Jenőffy Zsuzsanna (1988), történelem szakos bölcsész
(Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK, 2012)

 

 

 

Nádasi Richárd (1988), angol és történelem szakos tanár
(Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK, 2014);
középiskolai tanár (Ciszterci Szent István Gimnázium, Székesfehérvár)

 

 

 

Pálinkás Barnabás (1987), történelem szakos bölcsész
(Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK, 2013)

 

 

 

Sümeghy Kata (1989), egyháztörténelem szakos MA-hallgató
(Pontificia Università Della Santa Croce Roma)

 

 

 

 

 

 __________

 

HONLAPSZERKESZTÉS: 

Kollár Levente (1987), történelem szakos bölcsész
(Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK, 2014)                         

 

GYAKORNOK:

Sági György (1988), történelem alapszakos bölcsész
(Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK, 2011);
szakképzett segédlevéltáros (MNL, 2014); megbízásos, külső munkatárs
(Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár); a Kutatócsoport gyakornoka
(Frintaneum-projekt, névmutatók, Esty-hagyaték rendezése stb.)

 

SZÖVEGGONDOZÁS, KORREKTÚRA:

Porpáczy Szabina (1991), történelem–magyar tanári szakos MA-hallgató
(Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK, 2014)

 

 

 

Fehér Lilla (1990), történelem szakos BA-hallgató
(Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK, 2011–)

 

 

 

Kiss Balázs (1992), történelem szakos MA-hallgató
(Pázmány Péter Katolikus Egyetem, BTK, 2014–)

 

 

 

Oláh Róbert (1991), történelem szakos MA-hallgató
(Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK,  2015–)

 

 

 

 

VIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ:

 
Czövek Tímea (1979) történelem szakos MA-hallgató
(Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK,  2015–)
 

 

 

 

Varga Mátyás
történelem szakos MA-hallgató
(Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK)