Fraknói-centenárium (1924–2024)

A Fraknói-centenárium kiemelt nemzetközi rendezvénye zajlott 2024. június 6-án az Istituto Nazionale di Studi Romani aventinusi székhelyén, a máltai lovagrend székházának tőszomszédságában. A Protagonisti e Collaboratori – Studiosi provenienti dall’Europa centro-orientale presso gli archivi della Santa Sede tra il 1881 e il 1918 (Főszereplők és közreműködők - Közép- és kelet-európai kutatók a Szentszéki Levéltárban 1881 és 1918 között) című tudományos konferencián a Fraknói Kutatócsoport  tagjai mellett olasz, osztrák, cseh, lengyel és horvát kutatók tartottak előadást.


2024. június 11.

A Fraknói-centenárium (1924–2024) kiemelkedő eseménye valósult meg 2024. június 4-én Rómában. Június 4. a trianoni békediktátum évfordulója és a nemzeti összetartozás napja. 1882-ben szintén ugyanezen a napon alakult meg Budapesten Haynald Lajos bíboros elnöklete alatt a Monumenta Vaticana Hungariae kiadását felügyelő testület. Többszörösen indokolt volt tehát, hogy a cententáriumi nemzetközi emlékkonferencia okán Rómában tartózkodó Kutatócsoport ezen a napon rója le kegyeletét a magyar államalapítás monumentális emlékműve és állíttatója, Fraknói Vilmos emléke előtt a Lateráni-székesegyházban.


2024. június 10.

       Fraknói-centenárium 1924–2024

A Nagyváradi Egyházmegye, a Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport (HUN-REN PTE-PPKE) és a PPKE BTK, valamint a Moravcsik Gyula Intézet 2024. május 2–4. között a nagyváradi püspöki palotában rendezte meg a Festum Varadinum keretében immáron tizedik alkalommal a Fraknói Akadémiát. A tudományos emlékkonferencia címe a következő volt: „Fraknói Vilmos püspök, nagyváradi kanonok, az MTA-főtitkára és a magyar történetkutatás”.

2024. május 4.
  • 0
  • 1
  • 2

„A  Pázmány Péter Katolikus Egyetem 1999-ben Erdő Péter rektor által alapított Egyháztörténeti Kutatócsoportjának meghatározóan római irányú, részben pedig egyházmegye-történeti kutatásait, publikációit (Collectanea Vaticana Hungariae – Collectanea Studiorum et Textuum) viszi tovább önállóan, OTKA, MTA, ELKH és egyéb pályázati források bevonásával, hatékony nemzetközi együttműködés keretében.”

 

Tovább >>

Legfrissebb kiadvány

Tudomány-népszerűsítés

Tusor Péter - Kruppa Tamás
Rubicon

Tusor Péter: Egy testben egy lélek. Az egyházi állam a kora újkorban

Kruppa Tamás: Túl a zeniten. Velence a török korban

Események – Fraknói-centenárium