Viktor Kanász

Viktor Kanász (1991) Ph.D. (2022)
research fellow

Publikációk (válogatás)

Magyarország és a római Szentszék III. Exquisitae lucubrationes Cornelio Szovák amicabiliter dicatae (CVH I/21), szerk. Tusor Péter–Kanász Viktor, Budapest–Róma 2022, 195–209.

A veszprémi egyházmegye egyházlátogatási jegyzőkönyvei 1778–1779. II. Veszprém megye. Közreadja és a bevezető tanulmányt írta: Kanász Viktor, Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár, Veszprém, 2021. (A veszprémi egyházmegye múltjából 37.)

A veszprémi egyházmegye egyházlátogatási jegyzőkönyvei 1778–1779. I. Zala megye. Közreadja és a bevezető tanulmányt írta: Kanász Viktor, Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár, Veszprém, 2020. (A veszprémi egyházmegye múltjából 35.)

In: Specimina Nova Pars Prima Sectio Mediaevalis X. Ed. Gergely Kiss – Gábor Barabás, Pécs, 2019. 211–230.

In: Alinka Ajkay - Emil Hargittay (eds.): Péter Pázmány (1570-1637). Budapest, Universitas Kiadó, 2024. 53-63.

In: B. Székely Dorottya Piroska - Kovács Dóra - Vida Bence - Virág Csilla (szerk.) Közvetítő rendszerek, médiumok és hatalomgyakorlás a kora újkori Európában. Budapest, 2021. 65-76.

In: Ezerarcú Erdély. Politika, társadalom, kultúra. (szerk. Tőtős ÁronK. Markaly ArankaKoloh GáborHorváth Illés) Kolozsvár, 2019. 92106.

Studia Theologica Transsylvaniensia 21. (2018) 2. 141-164.

In: Magyarország és a római Szentszék II. Vatikáni magyar kutatások a 21. században (CVH I/15, szerk. Tusor Péter–Szovák Kornél–Fedeles Tamás), Budapest–Róma, 2017. 173-185.

In: Nicolaus Olahus 450. Proceedings of the International Conference on the 450th Anniversary of Nicolaus Olahus’ Death. ed. Szilágyi, Emőke Rita, Institut für Ungarische Geschichtsforschung in Wien, Balassi Institut Collegium Hungaricum, Wien, Ungarische Archivdelegation beim Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien, 2019. (Publikationen der ungarischen Geschichtsforschung in Wien 17.) 51-63.

In: Micae Mediaevales IX. Fiatal történészek dolgozatai a középkori Magyarországról és Európáról. Szerk. Kovács Enikő, Rudolf Veronika, Szokola László, Veszprémy Márton. Budapest, 2020. 107-124.

In: "Capella reginalis": A veszprémi püspökség a középkorban. szerk. Karlinszky Balázs – Varga Tibor László, Veszprém, 2021. (A veszprémi egyházmegye múltjából 38.) 297-324.

In: Folyamatosság és változás. Egyházszervezet és hitélet a veszprémi püspökség területén a 16–17. században (szerk. Karlinszky Balázs–Varga Tibor László), Veszprém, 2018. 125-153.

In: Kanász ViktorNagy-L. István (szerk.): Európa elfeledett hadszíntere. A tizenöt éves háború és Magyarország (1591–1606). Budapest, 2021. 169244.

In: Vestigia II. Magyar források Itáliából (szerk. Domokos György–Kuffart Hajnalka–Szovák Márton), Piliscsaba, 2018. 143-172.

In: Kanizsai antológia 21. (szerk. Kardos Ferenc), Nagykanizsa, 2020. 239-247.

In: Kanizsai antológia 20. (szerk. Kardos Ferenc), Nagykanizsa, 2019. 246268.

In: Varga Szabolcs (szerk.): Elsüllyedt Mohács. Újabb tanulmányok a mohácsi csatával kapcsolatos kutatások eredményeiről, Budapest, 2023. 167175.

In: Eke mentén, csata nyomában - A mohácsi csata kutatásának legújabb eredményei. Szerk. Haramza Márk – Kovaliczky Gergely – Bertók Gábor – Simon Béla – Galambos István – Türk Attila. Budapest, 2020. 93-105.

Fenyvesek és Pagonyok. Pagony (Petrzilka) Károly és családja Surdon. Budapest, 2019. (Somogyország-Zalamente I.)

In: Kanizsai antológia 19. (szerk. Kardos Ferenc), Nagykanizsa, 2018. 162-170.

In: Társadalom- és életmód-történeti kalandozások térben és időben. A nyugat-dunántúli végektől a Kárpátokig. (szerk. J. Újváry Zsuzsanna) Piliscsaba, 2014. 55-63.

In: Berta Péter, Vizi László Tamás (szerk.) A Magyarságkutató Intézet évkönyve 2019. Budapest, 2020. 221-249.

In: Tislérné Tóth Zsuzsanna (szerk.) A nagykanizsai Batthyány Lajos Gimnázium Évkönyve a 2014-2015-ös tanévről. Nagykanizsa, 2015. 60-64.

Kanász Viktor – Kriston Dorottya: A Habsburg Birodalom és a Magyar Királyság velencei szemmel. Pietro Duodo záróbeszámolója II. Rudolf udvarából. In: Kovács Annamária et al. (szerk.): Idegen környezetben. Az idegen és a más a régiségben. Budapest, 2023. 39–59.